top-banner.jpg

ΝΟΜΟΣ 1197/81, Περί προστασίας των ζώων

ΝΟΜΟΣ 1197/81

Κείμενο Άρθρου

1.Τα ζώα, συντροφίας, εργασίας και των εκτροφών, δέον να τυγχάνουν εκ μέρους των κατόχων των της δεούσης στοργής και μεταχειρήσεως εκδηλουμένων, δια:

α) Χορηγήσεως καταλλήλου και επαρκούς δια το είδος της τροφής και ύδατος.

β) Εξασφαλίσεως ανέτου, υγιεινού και προσηρμοσμένου εις τον φυσικόν τρόπον διαβιώσεώς των, καταλύματος.

2.'Οστις φονεύει, βασανίζει, κακοποιεί ζώα περί ων ο παρών νόμος ή εγκαταλείπει ταύτα έκθετα ή αδέσποτα τιμωρείται δια των εν άρθρ. 8 του παρόντος ποινών.

3. Επί βασανισμού ή κακομεταχειρίσεως ζώων κατά την διάρκειαν της μεταφοράς των δι' εμπορικών πλοίων, αεροπλάνων, σιδηροδρόμων και αυτοκινήτων ευθύνην υπέχουν ως συναυτουργοί της τοιαύτης πράξεως αντιστοίχως, και οι κυβερνήται των πλοίων και αεροπλάνων, οι προϊστάμενοι των αμαξοστοιχιών και οι οδηγοί των αυτοκινήτων, τιμωρούμενοι δια των ανωτέρω ποινών.

4. Δια των αυτών ποινών τιμωρείται και όστις προσπαθεί βιαίως να τα τιθασεύη ή να τα συλαμβάνη, τη χρήσει πυροβόλου όπλου εξαιρουμένων εκείνων άτινα, κατά τας εκάστοτε περί θήρας διατάξεις, χαρακτηρίζονται ως θηράματα.

Κείμενο Άρθρου

1. Ζώον συντροφίας, εργασίας ή εκτροφών το οποίον κατέστη ανίκανον δια την δι' ήν προορίζεται χρήσιν, συνεπεία γήρατος, ασθενείας κατάγματος, αναπηρίας ή άλλης τινός αιτίας, δύναται να φονεύεται δι' ευθανασίας και μόνον κατόπιν προηγουμένης εκθέσεως κρατικού ή ιδιώτου κτηνιάτρου.

2. Απαγορεύεται η θανάτωσις θηλαστικών εις τα σφαγεία εφ' όσον δεν προηγηθή της αφαιμάξεως αναισθητοποίησις επενεργούσα ακαριαίως.

Κείμενο Άρθρου

Ουδεμία οδυνηρά χειρουργική επέμβασις πραγματοποιείται εις σπονδυλωτά άνευ αναισθησίας, διενεργουμένης μόνον υπό κτηνιάτρου. Η αναισθητοποίησις δεν απαιτείται όταν, εις ομοίας χειρουργικάς επεμβάσεις επί ανθρώπων δεν εκτελείται τοιαύτη ή εις περιπτώσεις κατά τας οποίας δεν κρίνεται επιβεβλημένη υπό κτηνιάτρου δι' ειδικούς επιστημονικούς λόγους.

Κείμενο Άρθρου

1. Πειραματισμός επί ζώων νοείται πάσα επέμβασις επί ζώντων ζώων χρησιμοποιουμένων προς τον σκοπόν επαληθεύσεως επιστημονικής τινος υποθέσεως, λήψεως πληροφοριών, παρασκευής ουσιών και ελέγχου της φύσεως αυτών και γενικώς η χρησιμοποίησις ζώντων δι' ερευνητικούς πειραματισμούς.

2. Η εκτέλεσις πειραμάτων επί ζώων επιτρέπεται μόνον εις πτυχιούχους Κτηνιατρικής ή Ιατρικής Σχολής ή Σχολών Βιολογικών Επιστημών, οι οποίοι διαθέτουν τας απαραιτήτους επαγγελματικάς γνώσεις και την ικανότητα δια χειρουργικάς επεμβάσεις. Πτυχιούχοι Φυσικών Επιστημών οι οποίοι διαθέτουν τας αναγκαίας επαγγελματικάς γνώσεις, δύνανται να πραγματοποιούν πειράματα επί ζώων, μη περιλαμβάνονται χειρουργικάς επεμβάσεις.

3. Δια την εκτέλεσιν πειραμάτων, δυναμένων να προκαλέσουν πόνον, κακώσεις ή διατάραξιν της φυσιολογικής καταστάσεως των ζώων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν δι' ειδικής αδείας χορηγουμένης υπό της οικείας Νομαρχίας.

4. Δι' αποφάσεων του Υπουργού Γεωργίας, δημοσιευομένων εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο τρόπος και αι προϋποθέσεις χορηγήσεως της εν τη προηγουμένη παραγράφω αδείας.

Κείμενο Άρθρου

1. Ο παραβαίνων τας διατάξεις του άρθρ. 1 παρ. 2, 3 και 4 του παρόντος νόμου τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρι εξ μηνών ή δια χρηματικής ποινής 10.000 έως 30.000 δραχμών ή δι' αμφοτέρων των ποινών.

2. Ο παραβαίνων τας διατάξεις, των άρθρ. 2,3 και 4 παρ. 2 και 3 του παρόντος νόμου ως και εις εκτέλεσιν τούτου εκδιδομένων διαταγμάτων και αποφάσεων, τιμωρείται δια κρατήσεως μέχρι 50 ημερών ή δια προστίμου από 2000 έως 10.000 δραχμών ή δι' αμφοτέρων των ποινών.

3. Εις περίπτωσιν υποτροπής τα ανώτερα και κατώτερα όρια των εις τας παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου ποινών διπλασιάζονται.

4. Αι ποινικαί της παρ. 2 επιβάλλονται και δια παραβάσεις πάσης επιτακτικής ή απαγορευτικής διατάξεως του Νόμ. 586/1977 "περί κυρώσεως της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως προστασίας των ζώων κατά την διάρκειαν διεθνούς μεταφοράς αυτών".

Κείμενο Άρθρου

Πάσα διάταξις αντικειμένη εις τας διατάξεις του παρόντος νόμου καταργείται, εξαιρέσει των διατάξεων των άρθρ. 3 παρ. 2 και 4 του Νόμ. 5504/1932 "περί τροποποιήσεως του Νόμ.1038 "περί προστασίας των Ζώων" και του άρθρου μόνου του Ν.Δ./τος της 30 Μαϊου 1919 "περί συμπληρώσεως του άρθρ. 2 του Νόμ. 1038 "περί προστασίας των Ζώων", οίτινες εξακολουθούν ισχύουσαι.

Κείμενο Άρθρου

Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται μετά παρέλευσιν 4 μηνών από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

επιστροφή στην κορυφή

Newsletter

Social Networking

fb
tw